Contoh Naskah Sambutan Resepsi Khitanan dalam Bahasa Sunda
Pidato sambutan khitanan bahasa Sunda

Dalam agama Islam hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib karena memiliki makna pensucian diri dan kepatuhan kepada ajaran agama. Hukum khitan atau sunat dalam masyarakat Sunda telah bercampur dengan budaya lokal yang kemudian melahirkan tradisi khitanan atau sunatan.

Anak laki-laki ketika masih berusia dini, yaitu 5 sampai 12 tahun biasa disunat. Sebagai tukang sunat dahulu dalam masyarakat Sunda ada istilah béngkong yang melakukan khitan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari bambu (hinis). Namun kini masyarakat lebih banyak menggunakan jasa dokter dengan teknik sunat gunting maupun laser. Beberapa tempat yang dikenal sebagai tempat sunat di Bandung yang legendaris ada di dr. Seno di kawasan Jln. Ahmad Yani (Cicadas) dan klinik khitan di Jln. Soekarno-Hatta dekat perempatan tol Pasirkoja (seberang perumahan Sumbersari).

-------------------------
Artikel lainnya seputar belajar Bahasa Sunda LIHAT DI SINI

Tradisi khitanan/sunatan/sepitan pada masyarakat Sunda dilakukan satu hari sebelum hari mengkhitan anak. Malah ada yang biasanya si anak disuruh berendam dulu di kolam saat dinihari. Setelah sunatan dilaksanakan, inilah momen bahagia bagi anak yang disunat serta keluarganya. Tak ubahnya pengantin nikahan, resepsi syukuran sunatan pun biasanya berlangsung meriah.

Dalam tradisi Sunda, anak yang disunat biasa diarak menggunakan sisingaan atau kuda renggong. Dalam sisingaan, si anak laki-laki yang akan dikhitan diarak diatas tandu sisingaan tersebut. Sementara bila menggunakan kuda renggong, si anak naik kuda yang sudah dilatih dimana kudanya pandai berjingkrak mengikuti irama.

Adapun acara syukuran untuk anak yang akan dikhitan biasanya dengan mengundang handai taulan dengan menggelar acara jamuan makan keluarga. Dan inilah momen yang ditunggu sang anak, yakni adanya pemberian panyecep, yakni uang hadiah dari para saudara, tetangga, dan tamu undangan lainnya. Tak jarang aneka hiburan pun biasa digelar dalam merayakan resepsi sunatan ini, seperti wayang golek.

Bagi Anda yang tinggal di Tatar Sunda dan akan menyelenggarakan resepsi sunatan anak, berikut ini biantara (pidato) sambutan acara sunatan dalam bahasa Sunda. Semoga bermanfaat.

Assalamu’alaikum. Wr.Wb.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Washalatu wasssalamu ala asyrafil Anbiya' wal Mursalin wa ala alihi wa shahbihi ajma'in.  Asyhadu an Laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullah.

Bapa ibu sadérék sadayana anu ku simkuring dipihormat.

Kalayan manjaatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah SWT nu parantos maparin sagala ni'mat lahir batin sareng karunia-Na ka urang sadaya. Sholawat sareng salam mugi tetep dilimpahkeun ka panutan alam, panutan urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ogé ka para kulawargina, para sahabatna, para pangikut ajaranana, tug dugi ka urang sadayana.

Para hadirin nu dipihormat,
Alhamdulillah, dina dinten ieu simkuring sareng kulawargi ngayakeun acara syukuran dina raraga ngalaksanakaeun kawajiban salaku sepuh nu tos dicontoan ku Abul Anbiya, Nabi Ibrahim Alaihissalam nyaéta khitanan pun anak, anu jenenganana _______  Kalintang ageungna rasa bagja anu dilimpahkeun ka simkuring katut kulawargi.

Simkuring sakulawargi ogé nganuhunkeun pisan ka kahadiran bapa-bapa, ibu-ibu, sareng sadérék sadayana anu parantos nyempetkeun waktos kanggo ngahadiran ieu acara syukuran. Simkuring sakulawargi sakali deui nganuhunukeun pisan sareng mugia silaturahim urang teras manjang sareng salawasna aya dina karidoan sareng berkah ti Allah SWT.

Teu hilap, bilih dina sagala panampian tebih tina nyugemakeun atanapi kirang tina acara ogé panyogian jamuanana, simkuring sareng kulawargi neda dihapunten.

Salajengna simkuring nyuhunkeun pangdu’a ti para hadirin sadaya, mudah-mudahan ieu pun anak anu parantos dikhitan téh sing janten putra anu soleh anu tiasa babakti ka Gusti Nu Maha Suci, kumawula kanu janten ibu rama sareng kulawargana, leket ibadah ka pangéran, ogé mangpaat  ka masarakat, nagara, katut agamana. Amiiin Yaa Rabbal ‘alamiin.

Mung sakitu nu kapihatur. Hatur nuhun nu kasuhun.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 

Naskah sambutan khitanan

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS