Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri dalam Bahasa Sunda
Ucapan selamat Idul Fitri dalam Bahasa Sunda

Setiap Hari Raya Idul Fitri, salah satu hal yang biasa dilakukan adalah mengucapkan permintaan maaf kepada sanak kerabat. Kegiatan meminta maaf ini sebagai upaya diri untuk kembali suci setelah satu bulan melaksanakan ibadah puasa. Kita biasa meminta maaf kepada orangtua, kerabat, atau teman-teman dengan saling bersalaman secara langsung.

Namun jika mereka berada jauh dari kita, maka media penyampai pesan pun kerap digunakan. Kalau dulu masih musim menggunakan kartu lebaran untuk berkirim ucapan maaf. Namun, seiring perkembangan teknologi, kata-kata berisi ucapan maaf pun kini melalui aplikasi di smartphone, seperti via BlackBerry Messenger, WhatsApp, Twitter, atau kota pesan di Facebook.

Begitu pula, penyampaian kata-kata biasanya menggunakan rangkaian kata yang puitis dalam bahasa Indonesia. Namun, bagi Anda yang ingin menyampaikan kata-kata ucapan dalam bahasa Sunda, hal ini akan lebih terasa maknanya. Apalagi Anda mengirimkannya pada orang yang sama-sama mengerti bahasa Sunda. 

Ucapan maaf dalam bahasa Sunda ini merupakan pilihan kata yang lebih terasa merendahkan hati dan tentunya bukan kata-kata yang samanéa (sembarangan/asal). Ya, kata-kata ini sekaligus juga sebagai media bagi Anda yang ingin lebih mendalami dalam belajar bahasa Sunda.

Berikut ini kami sajikan contoh kata-kata berisi ucapan permintaan maaf saat momen Lebaran yang ditulis dalam bahasa Sunda:

Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu sampurna dina Idul Fitri 1443 H ieu, hayu urang sami-sami ngaberesihkeun rereged ati, tina khilaf sinareng dosa. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, réka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.

Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran, tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran Siam 1443 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Laligarna taraté dina talaga haté. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten cicirén lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran Siam 1443 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu, mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. Wilujeng boboran Siam 1443 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Ngahaturakeun wilujeng boboram Siam 1 Syawal 1443 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi rido ngahapunten samudaya kalepatan.

Bilih aya langkung saur bahé carék kaciwit kulit kabawa daging, tunggul dirurud catang dirumpak, nyungkelit ati teu genah manah, mundut pangampura. Wilujeng boboran Siam 1443 H.

....

SELENGKAPNYA:
Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri dalam Bahasa Sunda UNDUH DI SINI (Ms. Word)

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS