Istilah Waktu dalam Bahasa Sunda dan Contoh Penerapan dalam Kalimat
istilah waktu dalam bahasa sunda

Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.

Berikut ini istilah dan penjelasan waktu dalam Bahasa Sunda serta contohnya dalam kalimat:

1. Waktu kegiatan ibadah solat 5 waktu
▪ lohor = dzuhur
▪ asar = ashar
▪ magrib = maghrib
▪ isa = isya
▪ subuh = subuh

Contoh kalimat:
Indit ka Bandung téh rencanana geus Subuh. Tapi rék ka imah babaturan heula di Purwakarta. Nepi Bandung, sugan wé kaudag saméméh adan Lohor.
(Berangkat ke Bandung rencananya sesudah Subuh. Tapi mau ke rumah teman dulu di Purwakarta. Sampai Bandung, semoga kekejar sebelum adzan dzuhur.)

2. Istilah waktu umum
peuting = malam
Contoh kalimat:
Cenah tadi peuting di lembur sabeulah aya nu kabangsatan? Beunang teu bangsatna?
(Katanya tadi malam di kampung sebelah ada yang kemalingan? Tertangkap gak malingnya?)

beurang  = siang
Contoh kalimat:
Mun poé Minggu indit ka Lembang tong beurang teuing, biasana sok macét.
(Kalau hari Minggu berangkat ke Lembang jangan terlalu siang, biasanya suka macet.)

isuk-isuk = pagi-pagi
Contoh kalimat:
Isuk-isuk di Ciwidey mah karasa tiris pisan euy! Komo mun peuting.
(Pagi-pagi di Ciwidey tuh terasa dingin banget! Apalagi kalo malam)

soré = sore
Contoh kalimat:
Mun Saptu soré biasana sok loba wisatawan arulin di Alun-Alun Bandung.
(Kalau Sabtu sore biasanya suka banyak wisatawan main di Alun-Alun Bandung)

ayeuna = sekarang
Contoh kalimat:
Urang indit ayeuna wé yu ka Pangalengan? Da barudak mah geus sariap.
(Kita berangkat sekarang aja yuk ke Pangalengan? Anak-anak sudah pada siap kok.)

bieu = barusan
Contoh kalimat:
Bieu pisan urang karék nepi di Stasion Bandung.
(Barusan banget saya baru nyampe di Stasiun Bandung)

tadi = tadi
Contoh kalimat:
Tadi urang mah naék ojég online, lumayan teu kahalang ku macét di jalan.
(Tadi saya naik ojek online, lumayan tidak terhalang macet di jalan.

engké = nanti
Contoh kalimat:
Engké balik ti Lembang, urang mah rék langsung ka Cihampelas.
(Nanti pulang dari Lembang, saya mau langsung ke Cihampelas.)

▪ poé ieu = hari ini
Contoh kalimat:
Poé ieu mah asa harésé meunang penumpang téh.
(Hari ini agak susah dapat penumpang.)

isukan/isuk = besok
Contoh kalimat:
Cenah isukan aya acara musik di Cikapundung?
(Katanya besok ada acara musik di Cikapundung)

pagéto = dua hari yang akan datang (lusa)
Contoh kalimat:
Toruing téh teu jadi poé ieu cenah, isuk pagéto cenah.
(Touirng gak jadi hari ini katanya, besok lusa katanya)

kamari = kemarin
Contoh kalimat:
Kamari anjeun masih aya di dieu, bareng kuring ngarasakeun rasa ieu.
(Kemarin engkau masih ada di sini, bersamaku menikmati rasa ini)

baréto = zaman yang sudah lewat lama
Contoh kalimat:
Baréto mah di deukeut Taman Alun-Alun téh sok loba mobil ompréngan. Teuing ayeuna mah.
(Dulu di dekat Taman Alun-Alun suka banyak mobil omprengan. Gak tahu sekarang.)

mangkukna = kemarin lusa (dua hari yang telah lalu)
Contoh kalimat:
Basa mangkukna keur jalan-jalan di Jln. Braga, urang ningali aya popotongan keur jeung kabogoh anyarna.
(Waktu kemarin lusa jalan-jalan di Jln. Braga, saya melihat mantan lagi sama pacar barunya.)

baheula = zaman dahulu
Contoh kalimat:
Baheula basa kuring keur SD kénéh, sok maen ding dong jeung babaturan di Parahyangan Plaza.
(Dulu zaman saya masih SD, suka main ding dong sama teman-teman di Parahyangan Plaza.)

kiwari = zaman sekarang
Contoh kalimat:
Bandung kiwari jauh pisan jeung jaman baheula.
(Bandung sekarang beda jauh dengan zaman dulu.)

bihari = zaman yang sudah lama banget
Contoh kalimat:
Bandung bihari mah cenah urut situ purba.
(Bandung zaman dulu katanya bekas danau purba)

jaga = zaman nanti yang masih lama banget
Contoh kalimat:
Jaga mah meureun mobil téh bisa haliber.
(Zaman nanti mungkin mobil bisa terbang.)

--------------
Artikel belajar bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS