Ini Terjemahan Lagu Sunda Sabilulungan Karya Mang Koko
Sabilulungan mempunyai arti 'bekerja sama' atau 'gotong royong'. Lagu "Sabilulungan" merupakan  kawih degung bertema perjuangan bahasa Sunda karya cipta seniman Mang Koko. Mang Koko sendiri nama lengkapnya Koko Koswara kelahiran Indihiang, Tasikmalaya, 10 April 1917 dan  meninggal dunia di Bandung, 4 Oktober 1985. Ia seorang seniman Sunda yang banyak jasanya dalam perkembangan seni Sunda. Mang Koko mengikuti pendidikan sejak HIS (1932), MULO Pasundan (1935).

Selepas sekolah, pada 1937 tercatat ia pernah bekerja dan aktif di Bale Pamulang Pasundan, Paguyuban Pasundan, De Javasche Bank; surat kabar harian Cahaya, harian Suara Merdeka, Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Barat, guru yang kemudian menjadi Direktur Konservatori Karawitan Bandung (1961-1973), Dosen Luar Biasa di Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Bandung (sekarang ISBI Bandung), sampai ia wafat.

Karya cipta kakawihan yang ia buat dikumpulkan dalam berbagai buku, baik yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa naskah-naskah, diantaranya Resep Mamaos (Ganaco, 1948), Cangkurileung (3 jilid/MB, 1952), Ganda Mekar (Tarate, 1970), Bincarung (Tarate, 1970), Pangajaran Kacapi (Balebat, 1973), Seni Swara Sunda atau Pupuh 17 (Mitra Buana, 1984), Sekar Mayang (Mitra Buana, 1984), Layeutan Swara (YCP, 1984), Bentang Sulintang atau Lagu-lagu Perjuangan dan sebagainya.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu "Sabilulungan" karya Mang Koko:

Sabilulungan dasar gotong royong
(Sabilulungan dasar gotong royong)

Sabilulungan sifat silih rojong
(Sabilulungan sifat saling mendukung)

Sabilulungan genteng ulah potong
(Sabilulungan genteng jangan patah)

Sabilulungan persatuan tembong
(Sabilulungan persatuan terlihat)

Tohaga rohaka
(Kuat perkasa)

Teguh tangguh perbawa sabilulungan
(Teguh tangguh bawaan sabilulungan)

Sadia sajiwa
(Sedia sejiwa)

Segut singkil ngabasmi pasalingsingan
(Semangat siap membasmi perbedaan)

Sabilulungan hirup sauyunan
(Sabilulungan hidup rukun)

Sabilulungan silih pikaheman
(Sabilulungan saling menyayangi)

Sabilulungan tulung tinulungan
(Sabilulungan saling membantu)

Sabibilulungan kukuh persatuan
(Sabilulungan kokoh persatuan)

Santosa samakta
(Sentosa sejahtera)

Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan
(Berani menjaring kewibawaan)

Saihwan sapaham
(Sejalan sepaham)

Nagri nanjung berekah sabilulungan
(Negeri sukses berkah sabilulungan)

Artikel lainnya seputar bahasa Sunda LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS