Mengenal Kata Penyambung Kalimat dalam Bahasa Sunda Beserta Contoh dan Artinya

Kata sambung (konjungsi) adalah kata yang digunakan untuk menyambung atau menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf, ide-ide dengan ide-ide, dan sejenisnya. Kata sambung terletak di awal kalimat untuk penjelas kalimat sebelumnya. Berikut ini beberapa kata penyambung kalimat dalam bahasa Sunda.

1. Tapi sanajan kitu
Contoh:
"Kuring rada kurang satuju lamun ieu imah dijual. Tapi sanajan kitu, kuring narima upama disaluyuan ku kulawarga."
(Saya agak kurang setuju kalau rumah ini dijual. Tapi kalaupun begitu, saya menerima jika [penjualan rumah] disetujui oleh keluarga.)

2. Salain ti eta
Contoh:
"Mapag lebaran biasana urang sok riweuh nyiapkeun balanjaan. Salain ti éta, kudu siap ogé ongkos keur mudik ka lembur."
(Menjelang lebaran biasanya kita sibuk menyiapkan belanjaa. Selain itu, harus siap juga ongkos buat mudik ke kampung halaman.)

3. Ku kituna
Contoh:
"Acara téh rék dimimitian jam sapuluh isuk-isuk. Ku kituna, urang kudu siap-siap saméméh jam sakitu."
(Acara dimulai pukul sepuluh pagi. Oleh sebab itu, kita harus siap-siap sebelum jam tersebut.)

4. Sabalikna
Contoh: 
"Manéhna mah diomongan téh lain kalahkah nurut. Sabalikna, malah ngajak ribut."
(Dia diomongin bukannya nurut. Sebaliknya,  malah ngajak ribut.)

5. Malah
Contoh:
"Kabogoh kuring mah bageur pisan. Malah, sabar pisan jelemana téh."
(Pacar saya sangat baik. Malah, orangnya penyabar.)

6. Sanggeus kitu
Contoh:
"Para wisatawan ulin heula ka Cibaduyut. Sanggeus kitu, diteruskeun ulin ka Ciwidey."
(Para wisatawan main dulu ke Cibaduyut. Setelah itu, diterukan main ke Ciwidey.)

Ada juga kata sambung yang digunakan dalam menyambungkan dua kata atau dua bagian kalimat. Dimana kedua kalimat tersebut termasuk kalimat setara. Kata sambung ini sebagai berikut:

1. Boh ... boh ...
Contoh:
"Boh kuring atawa boh manéh, kudu narima kana kaputusan ieu."
(Baik saya ataupun kamu, harus menerima keputusan ini.)

2. Lain baé..., tapi... ogé...
Contoh:
"Lain baé manéhna nu bisa nyieun blog téh, tapi kuring ogé sabenerna bisa."
(Bukan hanya dia yang bisa bikin blog, tapi saya juga sebenarnya bisa.)
3. Boro-boro...., ... ogé...
Contoh:
"Boro-boro manéh, urang ogé lieur mikiran kalakuan si Dulkamid mah!"
(Jangankan kamu, saya juga pusing memikirkan kelakuan si Dulkamid.)

4. Duka....duka...
Contoh:
"Duka bakal ditarima duka bakal ditolak, nu penting urang geus nyatakeun cinta ka manéhna."
(Tidak tahu bakal diterima atapun bakal ditolak, yang penting saya sudah menyatakan cinta kepadanya.)

5. Rék...rék...
Contoh:
"Rék sarébu rék saratus rébu nu ngaranna sumbangan mah pasti ditarima ku panitia."
(Mau seribu mau seratus ribu yang namanya sumbangan pasti diterima oleh panitia.)
 
-------------------------
Artikel lainnya seputar belajar Bahasa Sunda LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS