Contoh Penerapan Kalimat Bahasa Sunda Halus dalam Keseharian
Salah satu alasan kenapa menggunakan bahasa Sunda itu terbilang sulit bagi sebagian orang karena ada naik-turunnya situasi berbahasa. Dalam hal ini menyangkut penggunaan bahasa Sunda yang biasa (akrab) dan halus. Penerapan kosakata bahasa Sunda halus pun terbagi lagi dalam dua bagian, yaitu bahasa halus untuk diri sendiri dan  untuk orang lain.

Kata Bahasa Sunda Halus

Dan hal inilah yang kadang bikin penuturnya jadi serba salah, dimana mau pakai bahasa akrab, bicaranya dengan orang yang lebih tua atau suasana formal. Di sisi lain, mau pakai bahasa formal takut salah penerapan kosakata yang pas. Karena ini menyangkut tatakrama.

Akhirnya, tak sedikit penutur yang mencampur kosakata dengan kosakata bahasa Indonesia. Misalnya. kata "makan" dalam bahasa Sunda itu bisa dahar, tuang, neda, bahkan nyatu dimana dipakai harus sesuai situasi. Maka, untuk memilih jalan aman, biasanya berlaku campur kode, misalnya: "Abdi mah badé makan heula nya?" (Saya mau makan dulu ya?).

Nah, biar gak bingung bagaimana cara penerapan undak-usuk dalam bahasa Sunda, berikut ini beberapa contoh penerapan kata dalam bahasa Sunda dalam konteks bahasa: akrab, halus untuk diri sendiri, dan halus untuk orang lain.

DAHAR
Situasi akrab:
"Urang tadi jeung babaturan geus dahar di réstoran."
(Saya tadi dengan teman-teman sudah makan di restoran)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Abdi tadi sareng réréncangan tos neda di réstoran.)
(Saya tadi dengan teman-teman sudah makan di restoran)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Akang badé tuang ayeuna atanapi engké waé?"
(Akang mau makan sekarang atau nanti saja?)

DATANG
Situasi akrab:
"Urang karék datang ti Jakarta tadi jam sapuluh isuk-isuk.)
(Saya baru datang dari Jakarta tadi pukul sepuluh pagi-pagi.)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Abdi nembé dongkap ti Jakarta tadi tabuh sapuluh énjing-énjing."
(Saya baru datang dari Jakarta tadi pukul sepuluh pagi-pagi.)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Ka rombongan wisatawan, sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping di Kota Bandung."
(Kepada rombongan wisatawan, saya mengucapkan selamat datang di Kota Bandung.)

BALIK
Situasi akrab:
"Manéh rék balik jam sabaraha engké ka imah?
(Kamu mau pulang jam berapa nanti ke rumah?)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Abdi mah badé wangsul ka bumi kirang langkung tabuh dua siang."
(Saya mau pulang ke rumah kurang lebih pukul dua siang.)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Pami Bapa tos mulih ti kantor?"
(Kalau Bapak sudah pulang dari kantor?)

DAGANG
Situasi akrab:
"Ari manéh masih dagang baju di Pasar Baru?"
(Kalau kamu masih dagang pakaian di Pasar Baru?)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Abdi mah pami sasih Shaum biasa dagang kolek cau."
(Saya kalau bulan Ramadan biasa dagang kolak pisang.)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Ibu icalan kantong di Pasar Andir di blok mana?"
(Ibu dagang tas di Pasar Andir di blok mana?)

JUAL
Situasi akrab:
"Cenah HP manéh rék dijual? Bener?"
(Katanya HP kamu mau dijual? Benar?)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Duh, punten di toko mah abdi teu ngical barang karajinan."
(Duh, maaf di toko saya tidak menjual barang kerajinan.)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Bu, punten pami di dieu ngical payung teu?"
(Bu, maaf kalau di sini jual payung gak?"

HAMPURA
Situasi akrab:
"Hampura nya, urang kamari teu bisa datang ka acara kawinan manéh. Aya tugas ka luar kota, euy!"
(Maaf ya, saya kemarin gak bisa datang ke acara nikahan kamu. Ada tugas ke luar kota.)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Hapunten, pami abdi badé ka Lémbang, ti dieu naék angkot naon nya?"
(Maaf, kalau saya mau ke Lembang, dari sini naik angkot apa ya?)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Pami rumaos lepat mah, mending Akang langsung nyuhunkeun hapunten ka anjeunna."
(Kalau merasa salah, lebih baik Akang langsung minta maaf kepadanya.)

MEULI (asal dari kata beuli = beli)
Situasi akrab:
"Manéh meuli motor urut téh ti saha?"
(Kamu membeli motor bekas dari siapa?)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Kang, pami abdi mésér seueur kenging diskon teu?"
(Kang, kalau saya membeli banyak dapat diskon gak?)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Akang ngagaleuh sapatu téh ti Cibaduyut, sanés?"
(Akang membeli sepatu dari Cibaduyut, bukan?)

NGARAN
Situasi akrab:
"Kenalkeun, ngaran urang Dudi."
(Kenalkan, nama saya Dudu.)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Nepangkeun, nami / wasta abdi mah Siti Julaeha."
(Kenalkan, nama saya Siti Julaeha.)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Punten, dupi jenengan téh saha? Kawit ti mana? Damel atanapi masih kuliah?"
(Maaf, kalau nama Anda/kamu siapa? Asal dari mana? Kerja apa masih kuliah?)

POÉ
Situasi akrab:
"Jadina poé naon urang ulin ka Bandung téh?"
(Jadinya hari apa kita main ke Bandung?"

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Abdi mah ka Bandung jantenna dinten Rebo."
(Saya ke Bandung jadinya hari Rabu.)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Dupi Ibu jantenna dinten naon badé ngaput kabaya téh?"
(Kalau Ibu jadinya hari apa mau menjahit kebaya?)

MAHAL
Situasi akrab:
"Ih, mani mahal pisan hargana atuh, Mang. Turunkeun saeutik lah."
(Ih, mahal banget sih harganya, Mang. Turunin dikit lah.)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Abdi hoyong mésér calana Jean's di toko eta, mung pangaosna lumayan awis."
(Saya pengen beli celana Jeans's di toko itu, cuman harganya lumayan mahal.)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Kang, tong awis teuing atuh kaosna. Kirangan sakedik nya? Kan abdi meserna seueur."
(Kang, jangan mahal-mahal dong kaosnya. Kurangin dikit ya? Kan saya belinya banyak.)

MURAH
Situasi akrab:
"Urang hayang meuli kaos distro nu murah dimana nya?"
(Saya pengen beli kaos distro yang murah dimana ya?)

Bahasa halus untuk diri sendiri:
"Pami abdi badé ngagaleuh kaos nu mirah dimana nya?"
(Kalau saya mau beli kaos yang murah dimana ya?)

Bahasa halus untuk orang lain:
"Mangga Néng, dijamin barang-barang di dieu mah marirah, moal kaduhung!"
(Silakan Neng, dijamin barang-barang di sini murah-murah, [beli] gak akan menyesal!)

------------
* Dokumen kamus kecil undak usuk basa Sunda UNDUH/LIHAT DI SINI
* Artikel belajar bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

-----------

Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS