Budaya Pamali Urang Sunda
Jawaban Soal Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP Kelas VII  Halaman 92—96.